جعبه پیتزا

جعبه پیتزا

جعبه پیتزا از ابتدای تولید تا پیشرفت های کنونی از فرازو فرود فراوان برخوردار بوده است. جعبه پیتزا، یا بسته پیتزا، یک محفظه تاشو ...